Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie je vo všeobecnosti akékoľvek umelé svetlo s nežiaducími vedľajšími účinkami. Je to svetlo, ktoré je rozptýlené v atmosfére (na molekulách plynov, na časticiach prirodzeného alebo umelého pôvodu), je umelo pridávané do nočného prostredia, svieti tam, kde to nie je potrebné.

Svetelné znečistenie vzniká rozptylom svetla v atmosfére. Z hľadiska šírenia tohto znečistenia sú najhoršie takzvané šikmé zväzky. Ak smeruje svetlo zo zdroja kolmo hore, v atmosfére sa rozptýli len 30 %, ostatné unikne do vesmíru. Pri svietení v uhle 15˚ nad horizont sa však rozptýli už 76 % a pri 5˚ dokonca 97 %.

Svetelné znečistenie spôsobujú väčšinou verejné osvetlenia. Tie majú osvetľovať určitú plochu, ale práve naopak osvetľujú aj miesta, ktoré nemajú byť osvetlené (domy, záhrady...).

Svetelné znečistenie v obci Hniezdne

Meranie svetelného znečistenia

Meranie pomocou satelitu

Prvým zo spôsobov merania svetelného znečistenia je snímanie povrchu Zeme pomocou satelitov, ktoré sú na obežnej dráhe. Získané informácie sa spracujú pomocou vedeckých metód. Výsledkom je mapa svetelného znečistenia pomocou, ktorej zistíme úroveň znečistenia na určitom mieste.

Meranie pomocou zraku

Najjednoduchším spôsobom merania svetelného znečistenia je pozorovanie nočnej oblohy s následným porovnávaním viditeľnosti hviezd s mapami simulujúcich rôzne úrovne svetelného znečistenia. Túto metódu používajú na stanovenie svetelného znečistenia mnohé projekty ako Globe at Night.

Meranie pomocou zariadenia SQM

Najrýchlejším spôsobom je meranie pomocou zariadenia SQM (Sky Quality Meter). Jeho používanie je však veľmi jednoduché a prístroj je veľmi presný. To nám umožňuje jednotlivé lokality a merania porovnávať. Po stlačení tlačidla sa po chvíľke na displeji prístroja zobrazí číslo, ktoré určuje jas oblohy v mag/arcsec2. Vďaka tejto možnosti sa prístroj používa nie len na amatérske, ale aj vedecké účely.

Zariadenie SQM

Bortlova stupnica

V roku 2001 americký astronóm John E. Bortle publikoval deväťbodovú stupnicu tmavosti oblohy známu ako Bortlova stupnica (viď nižšie)


Stupeň Názov Mag/arcsec^2 Popis
1. Vynikajúca, skutočne tmavá obloha 21.70 - 22.00 Mliečna cestá je tak jasná, že na zem vrhá zreteľné hmlisté tiene. Mnoho objektov vzdialeného vesmíru sú dobre viditeľné.
2. Skutočne tmavá obloha 21.50 - 21.69 Mliečna cesta má pri pohľade voľným okom veľmi bohatú štruktúru. Mnoho objektov vzdialeného vesmíru sú dobre viditeľné.
3. Vidiecka obloha 21.30 - 21.49 Pozdĺž horizontu je možné vidieť známky mierneho svetelného znečistenia. Mraky sú trochu osvetlené nad najjasnejšími miestami pri horizonte. Mliečna cesta je nádherná a hviezdokopy sú viditeľné voľným okom.
4. Vidiecka a prímestská obloha 20.40 - 21.29 Výrazné "čiapky" svetelného znečistenia sú vidieť v mnohých smeroch. Mliečna cesta vysoko nad obzorom je pôsobivá, ale chýbajú jej detaily. Mraky v smeroch zdrojov svetla sú osvetlené.
5. Prímestská obloha 19.90 - 20.39 Mliečna cesta je veľmi slabo viditeľná blízko horizontu a aj vysoko nad hlavou sa javí ako vyblednutá. Svetelné znečistenie je jasno viditeľné vo väčšine smerov a mraky sú zreteľne jasnejšie než obloha.
6. Jasná prímestská obloha 19.31 - 19.89 Náznaky Mliečnej cesty sú zrejmé nad hlavou. Mraky na oblohe sú jasne osvetlené. Takáto obloha sa nachádza v menších mestách a v okolí veľkých miest.
7. Prímestská a mestská obloha 18.66 - 19.30 Celá obloha má hmlistý, šedivý nádych. Mliečna cesta je mierne viditeľná alebo vôbec neviditeľná. Takáto obloha sa nachádza vo väčšine stredne veľkých miest, okrajových častiach veľkomiest.
8. a 9. Mestská obloha a obloha vo veľkomeste 18.10 - 18.65, - 18.09 Celá obloha jasne žiari a to aj nad hlavou. Mnoho hviezd tvoriacich známe súhvezdia nie sú viditeľné. Táto obloha sa nachádza v centre veľkých miest ako je Praha.

Dopad svetelného znečistenia

Dopad na prírodu

Dopad svetelného znečistenia najskôr pocítili morské korytnačky, ktoré sa každý rok liahnu na pobreží Spojených štátoch amerických. Po vyliahnutí mali korytnačky putovať smerom k moru, ktoré je o niečo jasnejšie než pevnina, ale pôsobením mestského osvetlenia sa vyberajú smerom k zdroju osvetlenia, kde napokon umrú.

Dokonca aj vtákom spôsobuje svetelné znečistenie problém. Väčšina vtákov migruje v noci a sú vyrušované zdrojmi svetelného znečistenia. Do veľkej miery je to spôsobené mestskými svetlami, majákmi či vysokými budovami.

Hmyz je priťahovaný osvetlením, pod ktorým hľadajú možnú potravu. Roje hmyzu sú pri svietidlách bežne, no určite nie prirodzené. Hmyz sa môže vyčerpať tým, že neustále krúži okolo osvetlenia, kde nakoniec umrie. Týmto sa výrazné znižuje druhová rozmanitosť hmyzu. Častokrát tak uhynú druhy, ktoré sú potrebné na opeľovanie rastlín. Ako príkladom môžu byť svätojánske mušky, ktoré už skoro vyhynuli.

Typickými nočnými živočíchmi sú netopiere. Väčšinou sa netopiere skrývajú v historických budovách, ktoré sa v súčasnosti osvetľujú častejšie. Počas normálnych okolností netopiere vylietajú polhodinu po zotmení. Vplyvom osvetlenia netopiere vyletia z hniezda neskôr, čím zmeškajú najväčší výskyt hmyzu počas súmraku a tým prichádzajú o možnú potravu.

Dopad na ľudský organizmus

Tma je dôležitá pre kvalitný, ale hlavne zdravý spánok. Svetlo zo svietidiel často intenzívne svieti aj do príbytkov ľudí. Organizmus človeka je prispôsobený pravidelnému 24-hodinovému (tzv. cirkadiánnemu) rytmu. Tento rytmus sa synchronizuje vďaka melatonínu, hormónu, ktorý sa tvorí iba v tme (svetlo jeho tvorbu zastavuje). Ak máme v noci nedostatok tmy, tvorba melatonínu je narušená. Pri nedostatku melatonímu je porušená synchronizácia denných rytmov, čo vedie k únave, zníženej výkonnosti, bolestiam hlavy, podráždenosti a podobným problémov.

Riešenie problému

Riešenie je veľmi jednoduché. Svieťme len tam, kam potrebujeme, len vtedy, keď to potrebujeme, nesvieťme zbytočne silno. Svietidlá by mali byť zhora tienené, inštalované vodorovne, aby nesvietili nad horizont. Správne svietidlo má mať vhodné spektrálne zloženie, ktoré je k nočnému prostrediu šetrné. Stavby a kultúrne pamiatky je potrebné osvetľovať smerom zhora nadol. Tam kde to technicky nie je možné, je potrebné zabrániť, aby svetlo zo svietidiel nemierilo mimo budovy.

Osvetlenie kostola v obci Hniezdne

Autobusová stanica v Poprade