Zoznam zdrojov

Zoznam použitých zdrojov pri generovaní nočných máp

Potrebné fyzikálno-matematické vzorce: ASTRONOMICAL ALGORITHMS (1998), Meeus, J.

Zoznam a názvy objektov: SLOVENSKÉ VŽITÉ NÁZVY MIMOZEMSKÝCH OBJEKTOV A ZDANLIVÝCH OBRAZCOV NA OBLOHE, ktorý vydal úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave

Databáza hviezd: https://heasarc.gsfc.nasa.gov/db-perl/W3Browse/w3table.pl?tablehead=name%3Dbsc5p&Action=More+Options.

Informácie o súhvezdiach, objektov hlbokého vesmíru...: ASTRONOMICKÝ ATLAS hvězdné oblohy od autora Erich Karkoschka

Ďalšie informácie o súhvezdiach: https://stellarium.org

Zoznam použitých zdrojov použítých pri vytváraní článkov

Informácie o svetelnom znečistení: RAPAVÝ, P. 2009. Svetelné znečistenie. Tvorivý učiteľ fyziky II, Národný festival fyziky 2009. Košice : s.n., 2009
https://astropresov.sk/custom/clanky/svetelne-znecistenie/svetelne-znecistenie-2014-1.html
http://svetelneznecistenie.sk/index.php/ake-problemy-sposobuje/dopad-svetelneho-znecistenia-na-prirodu/
http://svetelneznecistenie.sk/index.php/riesenie-problemu/
http://poloniny.svetelneznecistenie.sk/svetelne-znecistenie

Bortlova stupnica: https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/light-pollution-and-astronomy-the-bortle-dark-sky-scale/

Termíny: https://www.dalekohlady.eu/clanky/slovnik-pojmov/astro-teleskopy

Súhvezdia: https://www.adhara.sk/?page_id=2287