Dôležité termíny a pojmy z astrónomie

Súhvezdia

Súhvezdia májú pevne určenú hranicu, pokrývajú celú oblohu a ich počet sa nesmie meniť. Na oblohe sa nachádza 88 súhvezdí. Medzi známe súhvezdia patria Veľká medvedica, Malá medvedica, Orión...

Asterizmus

Asterizmus je výrazná skupina hviezd, ktorá ale nie je žiadnym z oficiálnych súhvezdí. Medzi známe asterizmy patria Severný kríž, Čajník...

Jasnosť (magnitúda)

V astronómii sa k popisu jasnosti objektov používa veličina nazývaná hviezdna veľkosť. Udáva sa v magnitúdach - mag. Voľným okom sa dajú pozorovať hviezdy až do veľkosti približne 6.5 mag.

Bortlova stupnica

V roku 2001 americký astronóm John E. Bortle publikoval deväťbodovú stupnicu tmavosti oblohy - Bortlova stupnica, kde 9. stupeň predstavuje oblohu, ktorá je veľmi presvetlená. Viac na: Svetelné znečistenie

SQM

SQM (Sky Quality Meter) je prístroj (Jasomer) na meranie jasnosti, resp. kvality nočnej oblohy. Toto zariadenie meria v jednotkách Magnitúda na štvorcovú uhlovú sekundu - Mag/arcsec2.

Spektrálne triedy

Zo spektra hviezdy je možné odvodiť povrchovú teplotu, chemické zloženie, veľkosť, hmotnosť a rotačnú rýchlosť, čo sú pre astronómov dôležité pojmy. Pre používateľa je zaujímavá práve ich farba. Klasifikácia je založená na povrchovej teplote hviezdy, základná klasifikácie je O, B, A, F, G, K, M. Špeciálne existujú aj ďalšie typy (L, C, T...). Najteplejšie a najviac modré hviezdy sú označené písmenom O. Naopak najchladnejšie a najviac červené hviezdy sú označené písmenom C.

Messierove objekty

Messierov katalóg obsahuje najznámejšie objekty vzdialeného vesmíru tkz. Deep Sky Object. Medzi 110 objektov katalógu patria hmloviny, galaxie, hviezdokopy, ale aj iné objekty.

Guľová hviezdokopa

Skupina hviezd, ktorá sa javí ako oválna hmlistá škvrnka. Je tak ďaleko, že jednotlivé hviezdy sú viditeľné iba pomocou väčších ďalekohľadoch.

Otvorená hviezdokopa

Voľným okom hviezdokopa vyzerá ako hmlistý obláčik. Použitím väčšieho ďalekohľade je možné spozorovať aj jednotlivé hviezdy.

Hmlovina

Je to plyn a prach v blízkosti oblasti, v ktorých vznikajú hviezdy. V takýchto oblastiach sa môžu nachádzať otvorené hviezdokopy s mladými hviezdami. Väčšina svetla pochádza od svietiaceho plynu.

Dvojhviezdy

Delia sa na fyzické dvojhviezdy a optické dvojhviezdy. Ak tieto hviezdy pozorujeme voľným okom zdajú sa byť ako jedna hviezda, no použitím ďalekohľadu vidíme 2 rôzne hviezdy.

Galaxia

Galaxia je gravitačne viazané zoskupenie hviezd, hmlovín a inej hmoty. Jej tvar je možné spozorovať iba pomocou väčšieho ďalekohľadu. Slnečná sústava sa nachádza v galaxii Mliečna cesta.