Rôzne kalkulačky na výpočet:

Zväčšenie obrazu ďalekohľadom

Výpočet limitnej magnitúdy

Výpočet jasnosti oblohy